ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرالزمان

آخرالزمان علائمی دارد که درتمام ادیان ابراهیمی وحتی غیر ابراهیمی مثل دین مجوس وهندو ومصر باستان برای آن نشانه هایی ذکرشده است ونکته جالب اینجاست که بسیاری ازاین علایم مشترک وشبیه بهم هستند
اصول کلی این علایم عبارت است از بهم ریختن نظم طبقات اجتماعی وشیوع فساد درمیان خانواده ها مخصوصا زن ها یعنی شکسته شدن ساختارها که هویت هرملت ومذهبی را شکل میدهند
وهمچنین فساد در همه طبقات از مقدس ترین طبقه که روحانیان ادیان هستند تا سطوح متوسط و پائین اجتماع مثل قضات وفرمانفرمایان ودست آخر کارگران وقشر ظاهراجتماع
وبازشکسته شدن تمامی سنتها وقوانین مذهبی وازدست رفتن تقدس همه امور مقدس، تاجائیکه این بهم ریختگی حتی به نظم طبیعی نیز سرایت کرده وحیوانات ومیوه جات را نیز شامل میشود مثل آمدن باران درغیرفصل خود وازدست رفتن مزه میوه جات وکوتاهی عمر ،وبلا وامراض عجیب وغریب درحیوان وانسان

یعنی یک بی نظمی وهرج ومرج فراگیر همه جوامع را تحت الشعاع خودقرار میدهد وآن محصول افسارگسیختگی شهوت وغضب در تک تک افراد جوامع بشریست همراه حرص وآز که بابیرحمی وخشونت توئم شده
لذا اساس خانواده که تشکیل دهنده اجتماعات است ارکانش سست شده وکسی از دیگری تبعیت نمیکندمگر به شرط خشونت وترس،چه درخانواده وچه درجامعه
اینها اصول کلی ازنشانه های آخرالزمان است که درروایات اسلامی ویهودی وحتی هندو وایرانی ذکرشده است
ودرهمه این ادیان عاقبت این آشفتگی را باآمدن مصلح ومنجی ختم بخیر میدانند
چون درتمام ادیان ابراهیمی واکثر ادیان غیرابراهیمی آمدن منجی امری حتمی ومسلم است که ازوعده های الهی به تمام ملل جهان بوده وتخلف بردار نیست

خداوندا ما منتظر آمدن کسی هستیم که رسولانت بشارت آمدنش رااز جانب توبخلقت داده اند
اللهم عجل لولیک الفرج
برای تعجیل درفرج امام زمان دعا
کنید
از نوشته استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.