ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

داستان فلسفی قسمت ۸

بسم الله الرحمن الرحیم

داستان فلسفی قسمت ۸

گفت
برای بالا رفتن از این کوه باید استعداد لازم رابدست آوری
گفتم یعنی باید چکنم؟
گفت باید خود را تطهیر وپاکیزه نمایی تا بتوانی مسیر بالارفتن از کوه را طی نمایی
گفتم چگونه خود راتطهیر کنم
گفت با آب
گفتم با آب خودم را بشویم
گفت آری
گفتم به همین راحتی ؟
چوپان نگاهی از سر لطف ومهربانی بمن کرده و گفت نه این مقدمه است
بلکه باید ظاهر خود را به آب تطهیر نمایی و باطنت را با آبی معنوی پاکیزه سازی
من که از سخن چوپان جا خورده بودم گفتم آب معنوی دیگر چیست؟
چوپان تبسمی کرده وبعداز مکثی ادامه داد باید دائما خود را در حضور پروردگار جهانیان ببینی !این همان آبی است که باطنت را تطهیر میکند
گفتم مگر آفریدگار ما اینجاست ؟که من خود را در محضر او ببینم؟
گفت بله آفریدگار هستی با همه موجودات هست و از آنها انفکاک وجدایی ندارد
گفتم یعنی او در مکان مخصوصی به سر نمی برد وجایگاه مشخصی ندارد
گفت خیر اگر او محدود به مکانی مشخص بود مثل سایر آفریدگان محتاج به مکان و زمان و آفریننده بود
وثانیا دیگر نمیتوانست با آفریده های خود باشد در حالیکه علت از معلول خود جدایی وانفکاک ندارد و اگر علت از معلول خود جدا شود معلول نیست میشود
پس آفریننده ما همیشه با ماست ودر هر مکان وزمانی حضور دارد
گفتم میشود این کلام که گفتی علت از معلول خود جدا نمیشود را بیشتر توضیح دهی
گفت ببین عزیزم این آتش علت برای گرماست!درست است؟
گفتم بله
گفت اگر آتش خاموش گردد گرما از بین نمیرود؟
گفتم چرا ازبین میرود به همین دلیل ماباید پیوسته آتش را روشن نگه داریم تا گرم شویم
گفت پس وجود معلول بسته به وجود علت خود است واگر از آن جدا شود نابود میشود
بهمین جهت این عالم از آفریننده خود جدا نیست و ما در هرزمان ومکان که باشیم از آفریننده خود جدا نبوده وپیوسته در محضر اوئیم
بعد چوپان ادامه داد خب حالا وقتی دائم خود را در محضر خالق خود ببینی کم کم در تو نورانیتی پدید می آید زیرا در محضر خالق خود نمیتوانی کار زشت وناپسندی انجام دهی
واین نور تو را مستعد میکند تا بتوانی از آن کوه بالا بروی
واین همان آب معنوی است که گفتم باطن تورا تطهیر میکند
سخنان چوپان بقدری من را متحول کرد که گویی دری جدید از دانش وعلم به رویم گشود
بعد چوپان گفت اما نکته ای مهم!
بدانکه این راه استقامت میخواهد وباید در این راه پایمردی کنی تا بتوانی به مقصد برسی
خواستم سوالی دیگر بپرسم که چوپان گفت فعلا برای امروز کافی است
ادامه دارد…..

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۴.۶/۵ - (۱۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.