ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

شعر در وصف حضرت فاطمه س

بسم الله الرحمن الرحیم

صدیقه پیغمبر است
برخودنفس پیمبرمادراست

راستگووحق نماوباصفا
مادرمجموعه آل عبا

یادگار خاتم پیغمبران
معصومه آخرزمان

شکّ درزهرا یقینا کفر بود
آیت تطهیر براین مهر بود

ادعای فاطمه حکم خداست
شاهدازحق خواستن بیشک خطاست

بینه ازفاطمه خواهد عدو
ازخدا چون بینه خواهی عمو

فاطمه برحجت حق حجت است
حرف اوبروجه مطلق حجت است

آنکه بر زهرای اطهر لطمه زد
بر رخ ماه پیمبر لطمه زد

نسبت کفرو نفاقش ظاهراست
قاتل زهرا یقینا کافر است
:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.