تفسیر سوره یس ماه رمضان ۱۳۹۶

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی:

  • در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم.
  • و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

دانلود جلسات:

نام فایل / لینکحجم
96.03.07.Tafsir.Sure.Yasin.J1.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.26 Mb
96.03.09.Tafsir.Sure.Yasin.J2.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.94 Mb
96.03.11.Tafsir.Sure.Yasin.J3.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.61 Mb
96.03.14.Tafsir.Sure.Yasin.J4.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.68 Mb
96.03.16.Tafsir.Sure.Yasin.J5.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.21 Mb
96.03.21.Tafsir.Sure.Yasin.J6.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.3 Mb
96.03.23.Tafsir.Sure.Yasin.J7.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.67 Mb
96.03.25.Tafsir.Sure.Yasin.J8.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.56 Mb
96.03.27.Tafsir.Sure.Yasin.J9.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.78 Mb
96.03.28.Tafsir.Sure.Yasin.J10.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.76 Mb
96.03.30.Tafsir.Sure.Yasin.J11.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.29 Mb
96.04.01.Tafsir.Sure.Yasin.J12.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.18 Mb
96.04.04.Tafsir.Sure.Yasin.J13.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.45 Mb

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ