ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

کثرت اسمائی

۹۹-۳-۲۴ شرح عیون عین ۳۴ جلسه ۲۳۷

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: درس عیون مسائل نفس (بحث نفس الامر) (شنبه ۹۹/۳/۲۴) علم تابع معلوم است.. بحث در مورد علم الهی قبل از خلقت. علم تابع معلوم است یعنی تابع ذات و کمالات ذات است. علم در خارج ظهور می‌کند می‌شود موجودات. علم به ذات چطور نفس الامر حقایق خارجی است! صفات ذات اضافه مثل خالق مخلوق می‌خواهد. رازق مرزوق و عالم معلوم…
ادامه مطلب ...