ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مؤمن الطاق

داستانی شیرین

بسم الله الرحمن الرحیم داستانی شیرین شخصی از مومن الطاق (ازاصحاب امام سجادع وامام باقرع وامام صادق ع)پرسید:چه چیز مانع شد علی ع را که برسر خلافت با ابوبکر درگیر نشد؟ مومن الطاق به طعنه گفت:ترسید که اجنه او را بکشند!!!!! و این را داستانی جالب است و آن اینکه سعد ابن عباده رئیس خزرجیان مدینه که در سقیفه حضور داشت با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت!…
ادامه مطلب ...