ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مؤمن الطاق

مومن الطاق لقب محمدبن علی بن نعمان الاحول صیرفی کوفی است که از اصحاب امام سجادع وامام باقر ع وامام صادق ع بوده به طاق ملقب شد زیرا دکانی داشت در محله طاق المحامل در کوفه و در بحث های کلامی چون مخالفان را به تنگنا دچار میکرد و راه بحث را بر آنان می بست دشمنان اهلبیت ع او را شیطان الطاق میگفتند

۱۴۰۱-۱۱-۲۷ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ درس اصول کافی موضوع: ((باب در اینکه ائمه ع نور خدای عزو حل باشند)) ((روایت ۵)) صالح بن سهل همدانی گوید امام صادق علیه السلام راجع بقول خدای تعالی (آیه 80 سوره نور که به آیه نور معروفست در تأویل آن چنین فرمود) (((خدا نور آسمانها و زمین است، حکایت نور او چون فانوسی است))) آن فانوس فاطمه…
ادامه مطلب ...