ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مؤمن الطاق

داستانی شیرین

بسم الله الرحمن الرحیمداستانی شیرینشخصی از مومن الطاق (ازاصحاب امام سجادع وامام باقرع وامام صادق ع)پرسید:چه چیز مانع شد علی ع را که برسر خلافت با ابوبکر درگیر نشد؟ مومن الطاق به طعنه گفت:ترسید که اجنه او را بکشند!!!!!و این را داستانی جالب است و آن اینکه سعد ابن عباده رئیس خزرجیان مدینه که در سقیفه حضور داشت با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت!…
ادامه مطلب ...