ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مؤمن الطاق

مومن الطاق لقب محمدبن علی بن نعمان الاحول صیرفی کوفی است که از اصحاب امام سجادع وامام باقر ع وامام صادق ع بوده به طاق ملقب شد زیرا دکانی داشت در محله طاق المحامل در کوفه و در بحث های کلامی چون مخالفان را به تنگنا دچار میکرد و راه بحث را بر آنان می بست دشمنان اهلبیت ع او را شیطان الطاق میگفتند

۱۴۰۱-۲-۲۲ شرح اصول کافی باب ناگزیری از حجت

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۳۴۰۱/۲/۲۲ ] اول کتاب توحید بود اثبات خدا و صفات او و مطالبی مربوط به توحید بود. روایت (۴) ترجمه: یونس بن یعقوب گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردى از اهل شام بر آنحضرت وارد شد و گفت: من علم کلام و فقه و فرائض میدانم و براى مباحثه با اصحاب شما آمده‌ام. امام صادق (ع) فرمود سخن تو از گفتار…
ادامه مطلب ...