ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طی الارض

طی الارض دراصطلاح به معنی پیمودن مسافتهای بسیار زیاد در مدت بسیار کم است و این نوعی از کرامات بشمار میرود

در احادیث پیرامون این مطلب مستندات فراوانی هست و حتی در مورد اقسام آن نیز احادیثی آمده و حضرات عارفان بالله درکتابهای خود از این مسئله بسیار یاد کرده اند

۱۴۰۲-۴-۱۱ شرح عیون عین ۵۰ جلسه ۳۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۱ کتاب عیون «جلسه ۳۲۶» موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس: تبصره دیگر: تحت این عنوان که ادراکات انسان از آن پایین‌ترین مراتب شروع می‌شود تا اعلی درجات، مثل وحی و الهام یا خود ادراک عقلی. می‌خواهد بگوید حرکت جوهری نفس از جسمانیت الحدوث بودن نفس که پایین‌ترین مرتبه هست آغاز می‌شود آغاز می‌شود و تا اعلی…
ادامه مطلب ...