ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

طی الارض

طی الارض چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم طی الارض چیست؟ طی الارض دراصطلاح به معنی پیمودن مسافتهای بسیار زیاد در مدت بسیار کم است و این نوعی از کرامات بشمار میرود در احادیث پیرامون این مطلب مستندات فراوانی هست و حتی در مورد اقسام آن نیز احادیثی آمده و حضرات عارفان بالله درکتابهای خود از این مسئله بسیار یاد کرده اند اما در قرآن کریم که مرجع اصلی برای احادیث وکلمات…
ادامه مطلب ...