ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سید حیدر آملی

۹۹-۵-۲۰ فص فاطمیه جلسه ۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم (دوشنبه ۹۹/۵/۲۰) موضوع: در شرح فص عصمتیه ' بحث اسماء و تناکحات اسمائی اسماء در قابل که نفس رحمانیست به اراده الهی تجلی می‌کنند. در تناکحات اسمائی یک جا فرشته یک جا ملک یک جا فلک.. موحد به توحید صمدی: موحد به توحید صمدی و قرانی به توحید حقیقی قائل است. به مغز توحید اشنا شده توحید صمدی یعنی: یک پارچه نظام عالم حق…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...