ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سید حیدر آملی

سید حیدر آملی عارف شیعه قرن هشتم قمری بود. وی در آمل، خراسان، استرآباد و اصفهان به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت و به زادگاه خود بازگشت. در بازگشت، حاکم طبرستان وی را وزیر خود ساخت. پس از چندی، از مقام وزارت و همۀ بهره‌مندی‌های دنیوی کناره گرفت و راهی زیارت اماکن مقدس شیعه، بیت المقدس و سپس مکه شد. پس از آن به عراق رفت و در آنجا ماند و کتب عرفانی را در نجف نزد عارفی گمنام به نام عبدالرحمن بن احمد مقدسی خواند و نیز از تعالیم نصیرالدین کاشانی حلی و فخرالمحققین فرزند علامه حلی بهره‌مند شد.

۹۹-۵-۲۰ فص فاطمیه جلسه ۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم (دوشنبه ۹۹/۵/۲۰) موضوع: در شرح فص عصمتیه ' بحث اسماء و تناکحات اسمائی اسماء در قابل که نفس رحمانیست به اراده الهی تجلی می‌کنند. در تناکحات اسمائی یک جا فرشته یک جا ملک یک جا فلک.. موحد به توحید صمدی: موحد به توحید صمدی و قرانی به توحید حقیقی قائل است. به مغز توحید اشنا شده توحید صمدی یعنی: یک پارچه نظام عالم حق…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...