ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سید حسین موسوی زاده

تاثیرات زیارت اهل قبور

بسم الله الرحمن الرحیم تاثیرات زیارت اهل قبور جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا رضوان الله تعالی علیه را رساله ایست در کیفیت تاثیر پذیری از زیارت اهل قبور مخصوصا قبور اولیا وصلحا در آن رساله میفرماید تاثیر آنها دوگونه است جسمانی و روحانی یعنی یا برجسم زیارت کننده اثر میکنند ویا بر روح او و در تاثیر روحانی میفرماید اما تاثیر نفسانی و روحانی آن…
ادامه مطلب ...