ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خواجه ابوسعید آملی

یکی از عارفانی که بنده به محضر مبارکشان تشرف حاصل نمودم حاج آقا رضا ولایی ملقب به خواجه ابوسعید آملی ره بودند. ایشان از مریدان صادق و ارادتمندان عاشق حضرت علامه حسن زاده آملی بودند و در تحت تربیت ایشان به مرتبه کمال نائل آمده بود یعنی عارف کامل گردیده بود

حضرت خواجه ابوسعید آملی

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت خواجه ابوسعید آملی ویا حاج آقارضا ولایی یکی از عارفانی که بنده به محضر مبارکشان تشرف حاصل نمودم حاج آقا رضا ولایی ملقب به خواجه ابوسعید آملی ره بودند ایشان از مریدان صادق و ارادتمندان عاشق حضرت علامه حسن زاده آملی بودند و در تحت تربیت ایشان به مرتبه کمال نائل آمده بود یعنی عارف کامل گردیده بود که بنده خود از…
ادامه مطلب ...