ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

لیست سخنرانی

لیست سخنرانیها

ردیف دروس زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت 1 آغاز و انجام-سال- 80 - 82 تعداد جلسه 96 2 انسان و قرآن-سال- 83 - 87 تعداد جلسه 230 3 مقدمه معرفت نفس -سال- 84 تعداد جلسه 15 4 صد کلمه در معرفت نفس -سال-84 - 90 تعداد جلسه 156 5 مدارج و معارج-سال- 87 - 88 تعداد جلسه 64 6 انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه -سال- 88 - 91 تعداد جلسه ردیف شرح احادیث زمان اجرا تعداد…
ادامه مطلب ...