ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

یزید

جهل نامقدس

بسم الله الرحمن الرحیمجهل نامقدساز بی خدا ترین فقیه به بی رحم ترین والیآری حسین گرچه زاولاد انبیاست گر چه که پروریده دامان اولیاست جدش رسول خاتم و بابش علی بود زهرای اطهر است که او را بپرورید شب در نماز و روز پی بندگی بود دریایی از خصایص و الطاف کبریاست با اینهمه یزید خلیفه است یاحسین ؟ ما با کدام بیعت و پیمان نموده ایمحتی…
ادامه مطلب ...

یزید ملعون

بسم الله الرحمن الرحیم بنا به نقل علمای اهل سنت یزید زنا کار وقمار باز سگ باز شرابخوار واهل لهو ولعب بوده است ودر اشعاری که خواند هنگامیکه راس مطهر اباعبدالله…
ادامه مطلب ...