ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

یزید

مکه مکرمه و مدینه منوره وکوفه

بسم الله الرحمن الرحیمنکته ای در خور توجه❤️?? سه شهر یعنی مکه مکرمه ومدینه منوره وکوفه از شهرهای مهم به شمار میروند زیرا مکه شهر توحیداست ومدینه شهر نبوت و کوفه شهر ولایت چون پایتخت شاه اولیا امیرمومنان بود وبنا به برخی روایات پایتخت حکومت امام عصر عج نیز خواهد بود اما یزید که شاه بنی امیه بود درسه سال حکومت خود تقدس این هرسه شهر راشکست درسال…
ادامه مطلب ...

یزید ملعون

بسم الله الرحمن الرحیم بنا به نقل علمای اهل سنت یزید زنا کار وقمار باز سگ باز شرابخوار واهل لهو ولعب بوده است ودر اشعاری که خواند هنگامیکه راس مطهر اباعبدالله…
ادامه مطلب ...