ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کمیل

۹۹-۱۱-۹ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه99/11/9 /اصول کافی حدیث ۷ نحمده بجمیع محامده کلها... این همان عبارت الحمدلله است، حمد مختص اوست . هرکس و هر چیز را حمد میکنیم خدا را حمد کرده ای!؟ چون همه موجودات فقیر هستند و هر کمالی که دارند از ان خداست شما کمال را حمد می کنید و خوبی از ان حق تعالی است پس در حقیقت خدا را حمد می کنی. حمد مختص خداست و خداوند…
ادامه مطلب ...

حدیث هفدهم

به شرح استاد محمدمهدی معماریان: يز- كميل بن زياد بن نهيك النخعى اليمانى سلام الله تعالى عليه، و فى رجال النيسابورى انه كان من خواص على عليه السلام، أردفه على…
ادامه مطلب ...