ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کشمیری

خاطره ای از عارف معروف جناب سیدعبدالکریم کشمیری رض

بسم الله الرحمن الرحیمخاطره ای از عارف معروف جناب سیدعبدالکریم کشمیری رضوقتی درمنزل یکی ازعلمای قم جناب سیدعبدالکریم کشمیری میهمان بودندوبنده حقیرهم حضور داشتم درآن محفل انس آقای کشمیری به درخواست صاحبخانه خاطره ای از آقاسیدمهدی قاضی تعریف کردند وفرمودند که یک روز آقاسیدمهدی به بنده فرمود:اهل ریاضت با جنانیان در ارتباط هستند بنده عرض کردم من…
ادامه مطلب ...