ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کشمیری

خاطره ای از عارف معروف جناب سیدعبدالکریم کشمیری رض

بسم الله الرحمن الرحیم خاطره ای از عارف معروف جناب سیدعبدالکریم کشمیری رض وقتی درمنزل یکی ازعلمای قم جناب سیدعبدالکریم کشمیری میهمان بودندوبنده حقیرهم حضور داشتم درآن محفل انس آقای کشمیری به درخواست صاحبخانه خاطره ای از آقاسیدمهدی قاضی تعریف کردند وفرمودند که یک روز آقاسیدمهدی به بنده فرمود:اهل ریاضت با جنانیان در ارتباط هستند بنده عرض کردم من…
ادامه مطلب ...