ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

کاملان

کاملان آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیم کاملان آخرالزمان کاملان در دوره آخرالزمان کاملترین نفوس در ادوار تارخ اند در شرح این کلمه گویم؛ بلند است این کوتاه اگر بدانی شدت و ضعف ایمان مومنان بسته به شرایط زمان و مکان و دیگر امور وابسته به آن متفاوت است یعنی زمانیکه زمینه برای ظهور گناه وفساد محدود است وعالمان متقی ومتقیان عالم فراوانند وحجت حق نیز درمیان آنان…
ادامه مطلب ...