ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

پاداش

نکوهش بر بیگناه

بسم الله الرحمن الرحیم حسن ابن مسعود گوید خدمت امام هادی ع شرفیاب شدم، درحالیکه انگشتم خراش برداشته بود و سواری دراثر برخوردی که بمن کرده بود شانه ام آسیب دیده بود و در ازدحامی گرفتارشدم که در اثر آن لباسم پاره شد،ناگهان برزبان آوردم که :وه چه روز شومی خدا شرّت را از من بگرداند! امام هادی ع فرمود ای حسن تو هم که با ما رفت و آمد داری گناه خود…
ادامه مطلب ...