ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

وفا

۱۴۰۱-۵-۹ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹) شب سوم محرم موضوع: شرح زیارت جامعه کبیره اسمای ائمه ذکر و تکرار انها خواص و اثاری دارد. در عزاداریها گفتن ذکر حسین، حسین ......ذکر است و دارای برکاتی است (و اعظم شانکم) و چقدر عظیم است شان شما. شان، آن مقام وموقعیت کاری است آیه قران، معنای عبارت قرآنی «کُلُّ یَوم هُوَ فِى شَأن» «خداوند هر…
ادامه مطلب ...

هفته نامه ۹۳.۰۱.۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم نکات جلسه  93/01/29 نکته1:  آنچه این حدیث به طور کلی به ما می فهماند این است که علم تنها به خواندن و نوشتن و کلاس و درس نیست ،…
ادامه مطلب ...