ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وحی

۱۴۰۰-۴-۵ شرح عیون جلسه ۲۶۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۴/۵  / درس عیون موضوع  " شرح عین ۴۰ از صدر الدین قونوی اعجاز البیان فی تاویل القران ۳- حصول علم ذوقی درست ناشی از کشف کامل صحیح بعد از عنایت الهی متوقف بر تعطیل قوای ظاهری و باطنی است . بالاترین نوع علم شهودی وحی است . کشف صحیح و کشف غلط داریم که از جانب شیطان است و یا از ناحیه نفس خود سالک است. تشخیص کشف…
ادامه مطلب ...