ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

وجود فلسفی

۱۴۰۰-۱-۲۳ فص فاطمیه جلسه ۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ،درس فصوص تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ موضوع: وجود وجود بشرط شیء و بشرط لا شیء این دو تا شرط دارد وجود لا بشرط شیء ، شرط ندارد و تقسیم شده به قسمی و مقسمی. دو جور مطلق داریم ، مطلق در مقابل مقید ، که خود آن مطلق یک قیدی دارد که در مقابل مقید باشد. یک مطلق داریم این قید اطلاق را ندارد در مقابل مقید نیست. مقابل ندارد میشود…
ادامه مطلب ...