ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

وجود ذهنی

۹۹-۵-۴ شرح عیون عین ۳۵ جلسه ۲۴۲

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع درس: بحث نفس الامر قسمت آخر عین ۳۴ (شنبه ۹۹/۵/۴) عقل فعال به اذهان سافله علم دارد و این اذهان سافله غلط‌هایی درش هست، مثل شریک باری پس عقل فعال به اغلاط علم دارد و این غلطها در عقل فعال هست و گذشت آنچه در عقل فعال است دارای نفس الامر است. اما نفس الامر در عقل فعال در قوس نزول است یعنی در قوس نزول نفس الامر موجود…
ادامه مطلب ...