ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وجه الله

۱۴۰۰-۷-۳ شرح عیون عین ۴۲ جلسه ۲۷۵

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۷/۳ درس عیون موضوع، متن عین ۴۲ (چگونگی توان نفس، علی رغم بساطتش بر تعلقات کثیره) متصف بودن یک موجود به صفات متعدده متقابله، این بحث خیلی مهم در بحث معرفت الله و یا در بحث واجب الوجود است در ذیل قاعده: «بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشئ منها» بسیط حقیقی تمام اشیاست بدون اینکه مقید به هیچکدام باشد یعنی حق…
ادامه مطلب ...