ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

وجه الله

۱۴۰۱-۴-۳۰ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۱/۴/۳۰) اصول کافی موضوع: باب شناختن امام و مراجعه باو روایت (۸) محمد بن مسلم گوید شنیدم که امام باقر علیه السلام مى‌فرمود: هر که دیندارى خداى عزوجل کند به وسیله عبادتى که خود را در آن بزحمت افکند ولى امام و پیشوائى که خدا معین کرده نداشته باشد، زحمتش ناپذیرفته و خود او گمراه و سرگردانست و خدا اعمال او…
ادامه مطلب ...