ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

هزار و یک کلمه

اسامی اصحاب کهف

بسم الله الرحمن الرحیمحضرت علامه ذوالفنون در کتاب 1001 کلمه درکلمه 671 حدیثی نقل فرموده اند که (وقد جاء فی الحدیث ان رسول الله ص قال: علموا اولادکم اسماء اصحاب الکهف فانها لو کتبت علی باب دار لم تحرق و علی متاع لم یسرق و علی مرکب لم یغرق واسمائهم 1یملیخا 2مکسملینا 3 مثلینا 4مرنوش 5برنوش 6شاذنوش 7کفشططیوش 8قطمیر)یعنی به فرزندان…
ادامه مطلب ...