ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

هدف خلقت

۹۹-۷-۷ فص فاطمیه جلسه ۳۴

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه 99/7/7 درس شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه ع موضوع درس: حرکت وجودی و حرکت ایجادی تعریف حرکت در اصطلاح فلسفه: خروج از قوه به سوی فعل و از نداری به دارایی است و این نوع حرکت در حریم قدس اله راه ندارد. در عرفان حرکت حبی است اینجا عبارت الاخری تجلی و ظهور وجود از باطن به ظاهر است حرکت ایجادی در قوس نزول است و…
ادامه مطلب ...