ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

نکته

نکته ای قابل توجه در تفسیر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیمنکته ای قابل توجه درتفسیرقرآنباید توجه داشت که قرآن اگر چه کلام الهی است لکن در برخی موارد حق سبحان در قران کریم کلام دیگران را روایت و حکایت نموده است ودرست درهمین موارد باید دقت عمل بخرج داد تااشتباهی دربرداشت ازکلام حق تعالی صورت نگیرد من باب مثال عبارت 'ولیس الذکرکالانثی' یعنی پسر بماننددخترنیست این کلام همسرعمران نبی…
ادامه مطلب ...