ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

نژاد

افسانه قوم آریا

بسم الله الرحمن الرحیم افسانه قوم آریا هیچ کس به درستی نمی داند افسانه قوم آریایی را چه کسی بوجود آورده و چه مدارکی دال بر وجود چنین قومیتی هست آیا اصلا چنین نژادی در تاریخ وجود داشته و یا نژاد سامی که متمایز از آن شمرده میشود وجود خارجی داشته یا خیر اما آنچه مسلم است اینست که افتخار و تعصب نسبت به ملیت و کشور و نژاد جزو مشترکات اکثر…
ادامه مطلب ...