ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

نائبان

امام زمان عج چگونه نائبانش را معرفی کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیمامامی که غائب است، نائبش را چطور به مردم معرفی میکند؟ نواب حضرت ۴ شخص بودند ۱- عثمان بن سعید عمری ۲- محمد بن عثمان عمری ۳- حسین بن روح نوبختی ۴- علی بن محمد سمری باید امام نائب را معرفی کند وگرنه خیلی ها به دروغ خود را نائب امام معرفی می کردنداما چگونه آنها را انتخاب فرمودند؟دانلود فایل تصویریسایت…
ادامه مطلب ...