ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مولانا

۱۴۰۱-۸-۱۵ شرح عیون جلسه ۳۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵) درس عیون جلسه ۳۰۶ موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین نکته اخلاقی(حواستان به موجوداتی مثل موش، خوک، پلنگ ووو که در وجودتان هست باشد، این‌ها جدای از ما نیستند. و انسان باید مراقب باشد این صفات از او بروز نکند، و در ریز امور کشیک نفس را بکشد. (ای دریده پوستین یوسفان. گرگ بر خیزی ازین خواب گران)…
ادامه مطلب ...