ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مهدویت

ندای آسمانی در وقت ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم در روایات بسیاری صحبت از ندای آسمانی در آستانه ظهور شده است مثلا حضرت در آخرین توقیع به نائب چهارم مرقوم فرمودند هرکس قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده نماید دروغگوست! اما فلسفه این ندا وصیحه آسمانی چیست؟ گوئیم هرکسی میتواند در طول تاریخ به دروغ مدعی مهدویت شود پس باید نشانه ای باشد تا مومنان وحق طلبان…
ادامه مطلب ...