ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مظلومیت علی

مظلوم همیشه تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیممظلوم همیشه تاریخدر صفین دو صف از مسلمین درمقابل هم آرایش یافته بودند یکی علی ابی ابیطالب ع بود که هیکل توحید ومجسمه زهدوتقوی بود ودیگری معاویه که مظهر دنیا بود کوفیان دررکاب حق شمشیر میزدندگرچه بحق معرفتی نداشتند وشامیان پشت سر زیور دنیا می دویدند گرچه از آن بی نصیب بودند وازآنجا که طالبان حق اندکند وحریصان به دنیا…
ادامه مطلب ...

عرب

بسم الله الرحمن الرحیمروزی عرب بر کل عالم فخر میکرد فخری به کل مردمان دهر میکردروزی عرب آقای دنیا بود بی شک سالار و سید بر عجم ها بود بی شکبر تارکش یک…
ادامه مطلب ...

شعر :پیر ما گفت

بسم الله الرحمن الرحیم پیر ما گفت که من خود به چشم خویشتن دیده ام چیزی که آسمان با همه ی وسعت خود یاد نداشت دیده ام روزی که سگی از ظلمت آن صاحب خود را نشناخت…
ادامه مطلب ...