ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مسلم ابن عقیل

شهادت یک ایرانی درحمایت از مسلم ابن عقیل درکوفه

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت یک ایرانی درحمایت از مسلم ابن عقیل درکوفه شاید تابحال نشنیده باشید که در شهرکوفه وقتی جناب مسلم ابن عقیل تنها مانده ومشغول جنگیدن شد جنگ را از کوچه ها به میدان کوفه کشانید وباصدای بلند فریاد میزد ای کسانیکه بامن بیعت نمودید کجا هستید تا یاریم کنید؟ولی هیچ کس جواب ایشان نمیداد با آنکه ایشان حدود دو تا سه ساعت جنگیده…
ادامه مطلب ...