ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مدینه

مدینه علم

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص انا مدینه العلم و علی بابها من شهر علمم و علی درب آنست در شرح این حدیث مشهور مطالب بسیاری گفته شده است اما یک نکته در خور توجه از رسولخدا ص روایت شده است که لایوءدی عنّی الاّ علی نمیرساند از جانب من مگر علی ع یعنی هرچه از این شهر علم به دیگران واصل میشود فقط از طریق علی ع است و این امر اختصاص به…
ادامه مطلب ...