ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مباهله

مباهله

بسم الله الرحمن الرحیممباهله دراصطلاح به معنای نفرین دو نفر یا دو جبهه برعلیه هم است برسر حقانیت در عقیده یا شخصیت یعنی دونفر که هرکدام خود رابحق میدانند اگر نتوانند باهم توافق نمایند داوری رابه نزد خداوند برده واز خداوند میخواهند که هرکدام که بناحق هستند هلاک شوند به اینکار در اصطلاح مباهله گویند ودر طول تاریخ مباهله هایی به وقوع پیوسته است…
ادامه مطلب ...