ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ماه رمضان

ماه رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم ماه رمضان آمد وازلطف خداوند شیطان شده دربند هم روزه بگیریدهم ازحادثه ها پند شیطان شده دربند نفست نزند نامه اعمال تو را گند شیطان شده دربند برمصحف قرآن نظری ازدل وجان کن تفسیروبیان کن آیات خداوند نگر سیرجهان کن درعالم جان کن سیری که بودپایه آن اوج دماوند شیطان شده دربند ای سالک مجذوب ببین فسحت جان را هم سیر روان را در زیر…
ادامه مطلب ...