ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

قم

نجف و قم

بسم الله الرحمن الرحیم نجف وقم به مناسبت میلاد فاطمه معصومه س این دو شهر که یکی مدفن امیرالمومنین علی ع و دیگری مرقد فاطمه معصومه بنت موسی ابن جعفر ع است از ابتدا جزو مراکز تجمع شیعیان اهلبیت ع بوده حوزه علمیه نجف از ازمنه گذشته مرکز علمی تشیع بود و علما و فقها و عرفای زیادی در آن حوزه تربیت شدند اما دراین قرن اخیر این مرکز علمی به شهر قم…
ادامه مطلب ...