ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

قبر

تاثیرات زیارت اهل قبور

بسم الله الرحمن الرحیم تاثیرات زیارت اهل قبور جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا رضوان الله تعالی علیه را رساله ایست در کیفیت تاثیر پذیری از زیارت اهل قبور مخصوصا قبور اولیا وصلحا در آن رساله میفرماید تاثیر آنها دوگونه است جسمانی و روحانی یعنی یا برجسم زیارت کننده اثر میکنند ویا بر روح او و در تاثیر روحانی میفرماید اما تاثیر نفسانی و روحانی آن…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...