ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فنا

۱۴۰۰-۱-۲۳ فص فاطمیه جلسه ۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ،درس فصوص تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ موضوع: وجود وجود بشرط شیء و بشرط لا شیء این دو تا شرط دارد وجود لا بشرط شیء ، شرط ندارد و تقسیم شده به قسمی و مقسمی. دو جور مطلق داریم ، مطلق در مقابل مقید ، که خود آن مطلق یک قیدی دارد که در مقابل مقید باشد. یک مطلق داریم این قید اطلاق را ندارد در مقابل مقید نیست. مقابل ندارد میشود…
ادامه مطلب ...

غیرت

بسم الله الرحمن الرحیم غیرت غیرت دو گونه است غیرت عاشقی و غیرت معشوقی غیرت معشوقی آنست که معشوق نمیخواهد عاشق غیر او را بنگرد و یا دوست داشته باشد و غیرت…
ادامه مطلب ...

ممسوس

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص لاتسبّوا علیاً فانّه ممسوس فی ذات الله (الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا‌) رسولخداص فرماید علی را ناسزا مگوئید که…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...