ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فضائل اهل بیت

طاووس بهشتیان

بسم الله الرحمن الرحیم عن رسول الله ص المهدی طاووس اهل الجنه وعلیه جلابیب نور القدس ازرسولخداص روایت شده مهدی طاووس بهشتیان است و لباس هایی از نور قدس بر تن اوست بیان بهشت سرای زیبایی و نور و خانه امن و سرور است و در این جایگاه حضور ،فردی که ناز محض و محض ناز است غرق در عزّ و غرور در هاله های نور می خرامد و از پردگیان جنات جلال…
ادامه مطلب ...