ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

فرگشت

خرافه ی تکامل

بسم الله الرحمن الرحیم خرافه ی تکامل یکی ازنظریاتی که جدیدا خیلی برروی آن تاکید میشود ودر فیلمهای مستند وحتی کتابهای علمی در پی اثبات آن هستند مسئله تکامل است که همان نظریه داروینی باشد خلاصه این نظریه که بیانگر نحوه خلقت موجودات است این است که حیات در ابتدا بشکلی ساده و بصورت سلولی هویدا شد آنگاه این سلول رشد و تکامل پیدا کرده اشکال مختلف…
ادامه مطلب ...