ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فتح

۹۹-۱۲-۲ شرح عیون عین ۳۹ جلسه ۲۵۹

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه 99/12/2 - درس عیون مسائل نفس موضوع درس شرح عین ۳۹ عالم صورت حقیقت انسانی است، سریان ولیّ در عالم بمانند سریان حق در عالم است. اسفار اربعه به سفرهای گوناگون گفته اند عمده مطلب این است چه در سیر شهودی و چه در سیر فکری و استدلالی، ابتدا در عالم کثرت، سفر اول از کثرت متوجه وحدت میشود، متوجه مبدا این عالم میشود که…
ادامه مطلب ...