ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عمروبن عاص

عمروبن عاص

بسم الله الرحمن الرحیم عمروبن عاص مادرش از روسپی های حجاز بود که اجرتش پائین ترین اجرتها بود او که همتای معاویه بود به طمع حکومت مصر با معاویه همراه و همنفس شد و بعد از آنکه حکومت مصر را بچنگ آورد معاویه از او تقاضای باج و خراج نمود و او در جواب معاویه قصیده ای انشا کرد که معروف است به قصیده جلجلیه ودر این قصیده به فضائل علی ع و فضایح…
ادامه مطلب ...