ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

علت

۱۴۰۰-۱۰-۲۵ شرح عیون عین ۴۴ جلسه ۲۸۵

بسم الله الرحمن الرحیم ((شنبه درس عیون ۱۴۰۰/۱۰/۲۵)) موضوع: مراتب و مقامات نفس حاجی سبزواری: نفس به ذات بسیط خویش شایسته برای حمل عاقل و متوهم و متخیل و حساس است، هر کدام از این محمولات در مرتبه خود بر وی حمل می‌شوند زیرا همه انها از نفس بر بدن فائض می‌شوند. تمام قوا در بدن پایگاه دارند، اگر پایگاه خراب شود دیگر نفس نمی‌تواند با بدن…
ادامه مطلب ...