ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عفو

سخن مختصری با دل خویش

بسم الله الرحمن الرحیم سخن مختصری با دل خویش ای دل ازمردمان انتظار قدردانی نداشته باش چراکه آنان نسبت به پروردگارشان که بخشنده نعمات بی پایان است ناسپاس اند پس چگونه پاس الطاف اندک تو را داشته باشند ای دل از انسانها انتظار آن نداشته باش که تو و خوبی هایت را فراموش نکنند چراکه آنان خدای خویش و خوبی هایش را فراموش کرده اند تا چه رسد به تو…
ادامه مطلب ...