ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عرضه به قرآن

روایات و عرضه به قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم روایات و عرضه به قرآن در احادیث فراوانی آمده است که کلمات پیامبر اکرم ص و امامان معصوم ع باید به قرآن ارجاع داده شود و آنچه منطبق با قرآن است پذیرفته و آنچه مورد تایید قرآن نیست کنار گذاشته شود علت این امر بخاطر مسائل بسیاریست که در حوزه حدیث و سنت اعم از جعل و تحریف و تصحیف و تقطیع و نقل به معنا وجود دارد بسیاری از…
ادامه مطلب ...