ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عذاب

۱۴۰۰-۸-۲۶ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۸۰

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶/درس عیون موضوع: شرح عین ۴۳ در این که نفس چگونه بر وحدت بخشی امور کثیره و تکثیر کردن واحد قدرت دارد؟ هر کسی به قول آقاجان سر سفره خودش نشسته و هر کسی بهشت و جهنم خودش است، تجسم یعنی شکل گیری ملکات در عالم برزخ نکته: ملکات بر اساس تکرار اعمال بوجود می‌آیند اما هر بار عمل در نفس انسان اثر گذار…
ادامه مطلب ...