ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عجله

۹۹-۳-۱۲ فص فاطمیه جلسه ۲۴

بسم الله الحمن الرحیم موضوع درس: شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه ع ( دوشنبه ۹۹/۳/۱۲) نکاح پنجم: مختص کون جامع یعنی انسان کامل که مجمع بحرین غیب و شهادت است. انسان کامل اسامی مختلف دارد بخاطر شئوناتش که عبارت است : اسرافیل ، نوح، ادم... روایت" امیرالمومنین ع فرماید "من نوحم ،من ابراهیمم ،من عیسی هستم. چرا به انسان کامل کون جامع می گویند!…
ادامه مطلب ...