ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عایشه

حمیرا

بسم الله الرحمن الرحیمنکته ای در خور توجه در حدیث شناسیقال تاج الدین السبکی وکان شیخنا الحافظ ابو الحجاج المزّی یقول "کل حدیث فیه لفظ الحمیراء لا اصل له الاّ حدیثا واحدا فی النسائی عبقات الانوارج۲۰ص۳۱۲ ترجمه حافظ مزیّ ( ازعلمای علم حدیث اهل سنت) افاده فرموده که هر حدیثی که در آن لفظ حمیرا باشد بی اصل است سوای یک حدیث که در نسائی( سنن…
ادامه مطلب ...