ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عالم عقلی

۱۴۰۱-۹-۶ شرح عیون جلسه ۳۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶) درس عیون /جلسه ۳۰۹) موضوع: شرح عین ۴۸ تطابق کونین. پس از ایمان، ایقان یعنی پرده‌ها می‌رود کنار، ایمان به غیب دارند وقتی یقین می اید، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، رویت صورت می‌گیرد البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد اول لفظ، الله گفته می‌شود بعد معنای ذهنی در نظر می‌گیرید و بعد یواش یواش بر اثر ذکر وجود…
ادامه مطلب ...