ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عارف

عارف جبرئیلی

بسم الله الرحمن الرحیمعلامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی درکتاب امامت خودنقل فرمودند ازمجالس المومنین قاضی نورالله شهید....(که سلطان طیفورمعروف به ابویزید بسطامی که درمصاحبت بسیاری ازمشایخ بوده وسپس به خدمت امام صادق ع رسیده وازایشان فیض بسیاربرده است گفته ،اگرصادق ع را نمی یافتم درحال کفر میمردم که اودرمیان اولیا چون جبرئیل است درمیان ملائک…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیماهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و نهم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان:كط- باب نود و پنجم مصباح الشريعه، قال الصادق عليه- السلام: العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله، لو سهى قلبه عن الله طرفة عين…
ادامه مطلب ...