ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صیحه

علائم ظهور از زبان امام باقر ع

بسم الله الرحمن الرحیم علائم ظهور از زبان امام باقر ع ....گفتم ای پسر رسولخدا ص قائم شما کی خروج میکند؟ حضرت امام باقرع فرمود هنگامیکه مردان خود را شبیه زنها کنند و زنها خود را شبیه مردان نمایند و اکتفا کنند مردان به مردان و زنها به زنها و بانوان سوار بر زین ها شوند شهادتهای دروغ پذیرفته شود و شهادت انسانهای عادل قبول نشود و آسان…
ادامه مطلب ...