ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

شیث

رمزی عجیب ورازی غریب

بسم الله الرحمن الرحیم شیث فرزند حضرت آدم ع بود که حامل اسرار حضرت آدم نیز هم ایشان بودند و هبةالله لقبش بود شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی در آخر فص شیثی فصوص الحکم فرماید: و برقدم شیث است آخرین فردیکه از این نوع انسانی متولد میشود و او حامل اسرار شیث ع است و دیگر بعد از او در این نوع فرزندی نخواهد بود و او خاتم اولاد است وتولد او همراه خواهر…
ادامه مطلب ...